Ubezpieczenie NNW

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE NNW?

1. W przypadku wypadków powstałych w związku ruchem pojazdów to ubezpieczenie pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany:
przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu,
podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
podczas załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie, w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia.

2. W przypadku innych wypadków (nie tylko samochodowych) powstałych niezależnie od naszej woli, towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania na przykład w razie:
następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z uprawianiem sportu,
trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
pobytu w szpitalu,

3. Polisa może obejmować także:
świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
zwrot kosztów transportu zwłok np. do 30% SU,
zwrot kosztów pogrzebu,
świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki,
zwrot kosztów leczenia, czasem również leczenia ponadstandartowego,
diety szpitalne,
refundacje kosztów leczenia za granicami kraju, czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

JAKIE SĄ KOSZTY UBEZPIECZENIA NNW

Każda składka zależy od sumy ubezpieczenia, czyli od górnej granicy wypłacanej kwoty ubezpieczenia. Oczywiście na im więcej się ubezpieczymy, tym wyższą składkę będziemy musieli zapłacić. Ale też w przypadku szkody - wyższe odszkodowanie dostaniemy. Przeważnie 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada 1% sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczymy się na 10 000 tys. zł, zapłacimy składkę w wysokości kilkudziesięciu zł, ale za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dostaniemy zaledwie 100 zł. Warto o tym pamiętać. Podwyższenie sumy ubezpieczenia - nawet dwukrotnie - skutkuje zazwyczaj nieznacznym wzrostem wysokości składki. Za to przy wypłacie odszkodowania różnica w jego wysokości może być spora.

Wysokość składki zależy także od tego, do której grupy ryzyka zostaniemy zakwalifikowani. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują przeważnie trzy grupy:

  1. dzieci i młodzież,
  2. dorośli niepracujący lub pracujący w biurze,
  3. osoby o podwyższonym ryzyku – czyli osoby pracujące fizycznie lub w zawodach o podwyższonym ryzyku (np. górnicy, kaskaderzy).


Do tej trzeciej grupy zalicza się również sportowców uprawiających niecodzienne i niebezpieczne sporty (sporty walki, wspinaczkę skałkową itp.). Im sport bądź też zawód jest bardziej ryzykowny, tym oczywiście składka będzie wyższa, ponieważ towarzystwo ponosi większe ryzyko ubezpieczeniowe. W niektórych przypadkach możemy spotkać się z odmową ubezpieczenia – ryzyko, które musiałoby ponieść towarzystwo, gdyby zgodziło się przyjąć daną osobę do ubezpieczenia, byłoby zbyt wysokie.

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/family-3501026_640.jpg

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie NNW

1. W przypadku ubezpieczeń grupowych ubezpieczenie przeznaczone jest dla:
młodzieży szkolnej - dobre ubezpieczenia obejmują ochroną uczniów przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, w szkole, w domu, na wakacjach,
pracowników firm,
kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego.

2. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych ubezpieczenie przeznaczone jest dla:
każdego chętnego ubezpieczonego,
a szczególnie polecane dla studentów i osób aktywnych fizycznie
oraz dla osób starszych, u których nietrudno o złamania, czy inne uszczerbki na zdrowiu.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ NNW?

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe nie tylko na terytorium RP ale i poza granicami Państwa.
Ze względu na niską miesięczną składkę ubezpieczenia.
Szeroki zakres działania np. dla kierowcy, który z własnej winy spowodował wypadek. Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy.
Sam wybierasz sumę ubezpieczenia.
Możemy podpisać kilka umów ubezpieczeniowych NNW w kilku innych Towarzystwach Ubezpieczeń i z każdego otrzymamy wypłatę świadczenia.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png