Ubezpieczenie na życie

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/rodzina1.jpg

Ubezpieczenie na życie

Wiemy jak istotna jest bezpieczna przyszłość bliskich- dbamy o ich dobro, pomagamy w każdy możliwy sposób. Niestety nie zawsze tak będzie. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie ich bytu kiedy nas zabraknie? Dzisiejszy rynek ubezpieczeń jest bardzo rozwinięty, ubezpieczyciele oferują między innymi taki typ produktu, który ma nam pomóc zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższej rodzinie po naszej śmierci. Taką polisą jest ubezpieczenie na życie.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na wypadek śmierci, czyli ubezpieczenie na życie, jest to polisa, która wg Załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należy do działu I ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie). Polisa na życie zaliczana jest do rodzaju osobowych, co oznacza, iż przedmiotem ubezpieczenia jest sam człowiek oraz jego życie i zdrowie. Jest to ubezpieczenie szczególne, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, dlatego ubezpieczenie to tak na prawdę zapewnia bezpieczeństwo nie ubezpieczonego, a osób mu najbliższych- rodziny, przyjaciół, czy innych uposażonych do otrzymania odszkodowania. Śmierć jest nieunikniona, toteż nie można się przed nią uchronić, a co najwyżej zabezpieczyć przed jej skutkami. W tym wypadku ubezpieczenie na życie chroni przed pogorszeniem się sytuacji finansowej najbliższych.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie, jak wspomniano wcześniej, chroni życie i zdrowie ubezpieczonego. Ale jakie wydarzenia są przesłanką do wypłaty odszkodowania? Z reguły jedynym i podstawowym zdarzeniem wchodzącym w zakres ubezpieczenia jest śmierć osoby ubezpieczonej, która nastała w okresie trwania ubezpieczenia. Jeżeli więc zdecydowaliśmy się na zakupienie ubezpieczenia na życie terminowego na okres 20 lat, to ochrona trwa dokładnie tylko przez ten okres. W przypadku gdy umrzemy po zakończeniu umowy ubezpieczenia, to niestety odszkodowanie nie przysługuje, dlatego warto jest się zastanowić nad zakupem ubezpieczenia dożywotniego (bezterminowego), w którym wypłata odszkodowania jest gwarantowana w każdym czasie. Ubezpieczenie na życie zazwyczaj chroni jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego, jednakże nie tylko. Rosnące wymagania klientów zmusiły towarzystwa ubezpieczeniowe do poszerzenia zakresu ubezpieczenia, dlatego coraz częściej można spotkać się z ubezpieczeniami dodatkowymi, które za odpowiednią dopłatą poszerzają zakres podstawowego ubezpieczenia na życie o różne inne ryzyka, np. trwałe inwalidztwo czy poważne zachorowanie. Dzięki dodatkowym ubezpieczeniom ochrona staje się bardziej kompleksowa. Poza tym część ubezpieczycieli dodała pewne okoliczności do katalogu podstawowego zakresu ubezpieczenia, takie jak zabezpieczenie opłacania składek na wypadek niemożności podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy utracenia zdolności do samodzielnej egzystencji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie jest produktem ubezpieczeniowym, które powinno być znane każdemu kto posiada rodzinę i pragnie ją zabezpieczyć. Co prawda żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować stratę bliskiej osoby, ale pozwolą one na łatwiejsze późniejsze życie. Jest to idealna opcja dla rodziny, którego żywicielem jest jedna osoba- w takim przypadku ubezpieczenie zapewni byt pozostałym osobom na zbliżonym poziomie materialnym. Dodatkowo ubezpieczenie na życie może posłużyć jako zabezpieczenie naszych zadłużeń- kredytu hipotecznego czy też zaciągniętego na założenie firmy lub zakup samochodu. Dzięki polisie po naszej śmierci wszystkie, a przynajmniej część, zadłużeń zostanie wyrównanych wypłaconym odszkodowaniem. Co więcej, banki coraz częściej nakładają na klientów wymóg wykupienia ubezpieczenia na życie, szczególnie w przypadku gdy kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny. Jak widać, ubezpieczenie jest produktem, który chroni nas w wielu wypadkach. O bliskich można dbać nawet po śmierci- poprzez wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia na życie.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png