Oferujemy Szeroki Zakres Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC

– obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów.

Ubezpieczenie AC

– ubezpieczenie AutoCasco to elastyczna oferta, umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do potrzeb i zasobności Twojego portfela. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, próbie włamania, dewastacji czy kradzieży.

Ubezpieczenie NNW

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży samochodem.

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/rodzina3.png

Assistance – Jest gwarantem twojej podróży

Gwarantuje kontynuacje podróży Twojej i Twoich bliskich w przypadku wypadku, awarii bądź kradzieży pojazdu. W zależności od wybranego wariantu oferujemy organizację i pokrycie kosztów pomocy po: wypadku, awarii, innych zdarzeniach (np. brak paliwa, dziurawa opona, rozładowanie akumulatora), kradzieży pojazdu, nieszczęśliwym wypadku.

Ubezpieczenia na życie

– mają przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

Ubezpieczenia majątkowe

– to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów – można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.

Można Nam Zaufać

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/company.jpg

Ubezpieczenia dla Firm

– to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów – można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/travel.jpg

Ubezpieczenia turystyczne

– Nasze ubezpieczenia podróżne gwarantują swobodę wyboru zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb i celu wyjazdu. To idealna oferta dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/farms.jpg

Ubezpieczenie dla rolników

OC Rolnika – za niewielką składkę roczną chronisz się przed roszczeniami osób poszkodowanych przez Ciebie i Twoich bliskich
Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to nie tylko obowiązek! To pewne zabezpieczenie na wypadek ich zniszczenia przez żywioły.
Dobrowolne ubezpieczenie mienia – ubezpieczenie mienia rolniczego to atrakcyjne pakiety, zapewniające kompleksową ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy

//ubezpieczeniawolbrom.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/loga-firm.png